top of page

PaLVELUITA LAADUKKAASTI

Metsävastaanotto®-palvelulla on Green Care Finland ry:n myöntämä LuontoVoima -laatumerkki, jonka tarkoituksen on taata luontopalveluiden ammatillisuus, turvallisuus ja tavoitteellisuus. Metsävastaanotto®-palvelulle on lisäksi myönnetty Avainlippu-sertifikaatti.

Green Care Finland ry on Suomessa toimiva valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää luontoon ja maaseutuympäristöihin liittyvää ihmisten hyvinvointia edistävää toimintaa. Green Care Finland ry myöntää LuontoVoima ja LuontoHoiva -nimisiä laatumerkkejä kriteerit täyttäville toimijoille.

LuontoVoima-laatumerkki tarkoittaa käytännössä, että Metsävastaanotto® -palvelulle on laadittu:


🌿toiminta-ja turvallisuussuunnitelma
 

Toiminta-ja turvallisuussuunnitelma tarkoittaa meille käytännön työkalua, joka ei pölyty arkistokaapissa vaan kulkee mukanamme  Metsävastaanotolla®.

Toiminta- ja turvallisuussuunnitelma on koottu siten, että hätätilanteessa jokainen osallistuja, ilman ohjaajien apua, pystyy tarvittaessa hälyttämään paikalle apua ja toimimaan ohjeiden mukaisesti.


LuontoVoima-laatumerkin kriteerien mukaisesti palvelulle on laadittu myös
🌿turvallisuusasiakirja
🌿Green Care -laatukäsikirja

🌿omavalvontasuunnitelma

🌿kirjalliset sopimukset kaikkien yhteistyötahojen kanssa.


Meille ammatillisuus ja laatu tarkoittavat käytännössä, että
🌿Metsävastaanottoa® opastaa vähintään yksi terveydenalan ammattilainen, jolla on vähintään EA1 -ensiaputaidot.

🌿Metsävastaanotto
® on tavoitteellista ammatillista toimintaa.
 
🌿koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti.

🌿toimimme aktiivisesti eri tahojen kanssa esimerkkein Työtehoseuran koordinoima  EU:n rahoitteinen Luonnosta Laatua -hankke (LuoLa) sekä Luonnonvarakeskuksen koordionoima Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke (HyvinVoi-koordinaatio). 


🌿olemme sitoutuneet noudattamaan Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita.

🌿noudatamme terveydenalan ammattieettisiä käytäntöjä.

🌿keräämme asiakkailtamme palautetta järjestelmällisesti jokaisen Metsävastaanoton
® jälkeen (Hyvinvointiraportti), ja kehitämme toimintaa sen pohjalta jatkuvasti

🌿pyrimme tuottamaan palveluita myös esteettömästi.

Oivallusvaara LuontoVoima-laatumerkki
Suomalaista_palvelua_su_eng_blue_rgb.jpg
bottom of page