LUONTO-VOIMA -LAATUMERKKI

Metsävastaanotto®-palvelulla on Green Care Finland ry:n myöntämä Luonto Voima -laatumerkki, jonka tarkoituksen on taata luontopalveluiden ammatillisuus, turvallisuus ja tavoitteellisuus.

Green Care Finland ry on Suomessa toimiva valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää luontoon ja maaseutuympäristöihin liittyvää ihmisten hyvinvointia edistävää toimintaa

LuontoVoima-laatumerkki tarkoittaa käytännössä, että Metsävastaanotto® -palvelulle on laadittu:

🌿Toiminta-ja turvallisuussuunnitelma

 

Toiminta-ja turvallisuussuunnitelma tarkoittaa meille käytännöntyökalua, joka kulkee mukanamme Metsävastaanotolla®, eikä se ole pölyttynyt mappi arkistokaapin hyllyllä.


Toiminta- ja turvallisuussuunnitelma on koottu siten, että hätätilanteessa jokainen osallistuja, ilman ohjaajien apua, pystyy  tarvittaessa hälyttämään tarvittavan avun paikalle ja toimimaan ohjeiden mukaisesti.


Lisäksi palvelulle on laadittu
🌿Turvallisuusasiakirja
🌿Green Care -laatukäsikirja

🌿Palvelu on kuvattu yrityksemme Omavalvontasuunnitelmassa
🌿Kaikkien yhteistyötahojen kanssa on laadittu kirjalliset sopimukset

Meille ammatillisuus ja laatu tarkoittaa käytännössä, että
🌿Metsävastaanottoa
® opastaa vähintään yksi terveydenalan ammattilainen, jolla on vähintään EA1 ensiaputaidot.

🌿Metsävastaanotto
® on tavoitteellista ammatillista toimintaa.
 
🌿Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti.

🌿Toimimme aktiivisesti eri tahojen kanssa, tällä hetkellä mm. Työtehoseuran koordinoimassa  EU:n rahoitteisessa Luonnosta Laatua -hankkeessa (LuoLa) sekä Luonnonvarakeskuksen koordionoimassa Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke (HyvinVoi-koordinaatio). 

🌿Olemme sitoutuneet noudattamaan Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita.

🌿Noudatamme terveydenalan ammattieettisiä käytäntöjä.

🌿Keräämme asiakkailtamme palautetta järjestelmällisesti jokaisen Metsävastaanoton
® jälkeen (Hyvinvointiraportti), minkä pohjalta toimintaamme kehitetään jatkuvasti.

Oivallusvaara LuontoVoima-laatumerkki