LUONTOVOIMA -LAATUMERKKI

Metsävastaanotto®-palvelulla on Green Care Finland ry:n myöntämä LuontoVoima -laatumerkki, jonka tarkoituksen on taata luontopalveluiden ammatillisuus, turvallisuus ja tavoitteellisuus.

Green Care Finland ry on Suomessa toimiva valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää luontoon ja maaseutuympäristöihin liittyvää ihmisten hyvinvointia edistävää toimintaa. Green Care Finland ry myöntää sekä LuontoVoima ja LuontoHoiva - nimisiä laatumerkkejä kriteerit täyttäville toimijoille.

LuontoVoima-laatumerkki tarkoittaa käytännössä, että Metsävastaanotto® -palvelulle on laadittu:


🌿Toiminta-ja turvallisuussuunnitelma
 

Toiminta-ja turvallisuussuunnitelma tarkoittaa meille käytännön työkalua, joka kulkee mukanamme Metsävastaanotolla®, eikä se ole pölyttynyt mappi arkistokaapin hyllyllä.


Toiminta- ja turvallisuussuunnitelma on koottu siten, että hätätilanteessa jokainen osallistuja, ilman ohjaajien apua, pystyy  tarvittaessa hälyttämään tarvittavan avun paikalle ja toimimaan ohjeiden mukaisesti.


LuontoVoima-laatumerkin takia, palvelulle on laadittu:
🌿Turvallisuusasiakirja
🌿Green Care -laatukäsikirja

🌿Palvelu on kuvattu yrityksemme Omavalvontasuunnitelmassa
🌿Kaikkien yhteistyötahojen kanssa on laadittu kirjalliset sopimukset

 


Meille ammatillisuus ja laatu tarkoittavat käytännössä, että
🌿Metsävastaanottoa® opastaa vähintään yksi terveydenalan ammattilainen, jolla on vähintään EA1 ensiaputaidot.

🌿Metsävastaanotto
® on tavoitteellista ammatillista toimintaa.
 
🌿Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti.

🌿Toimimme aktiivisesti eri tahojen kanssa, tällä hetkellä mm. Työtehoseuran koordinoimassa  EU:n rahoitteisessa Luonnosta Laatua -hankkeessa (LuoLa) sekä Luonnonvarakeskuksen koordionoimassa Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke (HyvinVoi-koordinaatio). 

🌿Olemme sitoutuneet noudattamaan Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita.

🌿Noudatamme terveydenalan ammattieettisiä käytäntöjä.

🌿Keräämme asiakkailtamme palautetta järjestelmällisesti jokaisen Metsävastaanoton
® jälkeen (Hyvinvointiraportti), minkä pohjalta toimintaamme kehitetään jatkuvasti.

🌿Pyrimme tuottamaan palveluita myös esteettömästi.

Oivallusvaara LuontoVoima-laatumerkki