VIHREÄN KULlAN OMISTAJILLE

Toimintamme perustuu avoimeen ja kunnioittavaan yhteistyöhön metsänomistajien, metsäyhtymien, kuolinpesien, yhdistysten, kuntien, kaupunkien ja valtion kanssa. Ilman tätä yhteistyötä palveluidemme tarjoaminen ei ole mahdollista.

 

 

 

Toimintamme perustuu luontoympäristöjä kunnioittavaan toimintaan. Liikumme metsissä ympäristöä mahdollisimman vähän rasittaen. Korjaamme roskat ja jätteet pois. Emme arvostele tai arvota metsäomaisuuksia. Emme tee tulta ilman metsäomistajan lupaa. Liikumme pienryhmissä (alle 25 hengen ryhmissä) emmekä liiku samalla alueella usein tai niin että se rasittaisi maaperää.

Noudatamme kestävän matkailun periaatteita ja olemme sitoutuneet noudattamaan Green Care Finland ry:n jäseninä Green Care toiminnan eettisiä ohjeita.

 

Toimintamme ei kuulu Jokamiehen oikeuksien piiriin, koska palvelumme ovat etukäteen suunniteltua yritystoimintaa. Tästä syystä sovimme maankäytöstä aina etukäteen kun suunnittelemme Metsävastaanottotoimintaa tai retkiä maastoon.

 

Yrityksemme tarkoituksena on edistää luontoympäristöjen hyödyntämistä hyvinvointipalveluissa Suomessa ja kansainvälisesti. Tarkoituksenamme on tuottaa ja välittää uutta tutkittua tietoa luontoperustaisista hyvinvointipalveluista.

Jos olet jo tehnyt kanssamme sopimuksen luontoympäristön käytöstä, olemme siitä kiitollisia. Ilman tukeasi palveluidemme tuottaminen ei olisi mahdollista.

 

Jos olet kiinnostunut tarjoamaan metsäalueitasi palveluidemme piiriin - ota rohkeasti yhteyttä. Maksamme yksityismetsissä tapahtuvasta toiminnasta korvauksen.

Laadimme käytössämme olemista metsäalueista kirjallisen sopimuksen. Käytössämme on Metsäkeskuksen hankkeessa laadittu sopimuspohja, mihin pääsee tutustumaan tästä linkistä.

Suosimme laajoja metsäalueita, jotka ovat riittävän laajoja, puustoltaan vanhoja ja avaria.

 

Jos haluat lisätietoa metsänomistajana maa-alueiden hyödyntämisestä ihmisten hyvinvoinnin tukena lisätietoa aiheesta jakaa esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen 

Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohankkeen 

(HyvinVoi-koordinaatio) kautta

Tutustu täältä tämän hetkiseen toiminta-alueeseemme.