top of page

Tia Hämäläinen

Biofilia-asiantuntija

Olen luonto-ohjaaja ja sisustusarkkitehti. Pitkään sisustusarkkitehdin töitä tehneenä halusin kokeilla vielä jotain muuta. Haaveenani oli työ rakkaan harrastuksen, luonnon parissa. Valmistuin Keudasta luonto-ohjaajaksi syksyllä 2020. Tutustuin opintojen aikana biofiliseen – luontolähtöiseen – suunnitteluun. Aihe on Suomessa melko tuntematon, joten syvensin osaamista aiheeseen omatoimisesti. Biofilista suunnittelua voi hyödyntää mm. kuntoutus- ja oppimisympäristöissä.

Olen ollut mukana suunnittelemassa Porvoon kaupungille lähiluontopolkuja koska pidä kaupunkien lähiluontoa erittäin tärkeänä osana asukkaiden hyvinvointia.

Luonto merkitsee minulle paikkaa, jossa voin olla oma itseni ja vapaa velvoitteista. Luonnossa tunnen kasvattavani juuret ja olevani osa kaikkea. Rakastan metsässä samoilemista ilman päämäärää, metsän ääniä kuunnellen. Vaeltamisessa minulle tärkeintä on matka, ei sen pituus tai vauhti.

Pätevyydet:
Sisustusarkkitehti
Työympäristösuunnittelu
Luonto-ohjaaja
Puualan artenomi, muotoilija
Hygieniapassi
EA1

Tia Hämäläinen
bottom of page