Tähän on koottu asioita, jotka on hyvä huomioida huomioida eläinavusteisia toimintaterapiapalveluita hankittaessa ja toteuttaessa:


Eläin toimintaterapiassa

Eläimen kanssa työskentelyn tulee aina tapahtua asiakkaan omista lähtökohdista.

Eläintä ei oteta mukaan terapiatilanteisiin vain, koska se olisi kivaa tai asiakas niin haluaa. Eläimen läsnäololla on oltava kuntoutukseen liittyvä konteksti.

 

Toimintaterapia on aina tavoitteellista kuntoutusta ja se tapahtuu yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden kanssa.

Asiakkaalle ei voida luvata, että eläin on jokaisella terapiakerralla läsnä. Eläinavusteinen toimintaterapia tapahtuu aina eläimen ehdoilla. Lisäksi eläinavusteinen toimintaterapia voidaan toteuttaa monella eri tavoin. Eläimen ei aina tarvitse olla läsnä vaikka toimintaterapia toteutetaan eläinavusteisesti.

Asiakkaan lähtötiedot

Ennen eläinavusteista työskentelyä on selvitettävä, onko asiakas ennen toiminut eläinten kanssa, millaisia kokemuksia hänellä niistä on.

On erityisen tärkeää, että terapeutilla on tieto asiakkaan diagnoosista ja lääkityksestä sekä mahdollisista allergioista.

On tärkeää tietää esimerkiksi asiakkaan ruoka-aine allergiat, jotka voivat siirtyä eläimen ruokien välityksellä ihmiseen (esim. koira nuolaisee asiakasta syötyään ihmiselle allergista ainesta).

 

Tutustumiskäynnit

On suositeltavaa, että ennen terapiajaksoa järjestetään eläimen kanssa tutustumiskäynti esimerkiksi viikkopalaveriin, osaksi tyhy-päivää tai muuta tilaisuutta, jolloin henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua eläimeen, eläinavusteiseen toimintaterapiaan ja esittää kysymyksiä.

 

Eläin töissä

Eläimen vierailu esim. hoitolaitoksessa herättää huomiota. Koko henkilökunnan on ymmärrettävä, että myös eläin on työpaikalla töissä ja sen on saatava keskittyä työhönsä asiakkaan kanssa.
Eläimelle pitää pystyä tarjoamaan työpaikalla lepopaikka, vettä sekä mahdollisuus poistua ulkotiloihin. Liikkumisen tulee olla turvallista.

Huomaathan, että eläimet jättävät vierailustaan muistoksi karvoja, kuolaa jne. Se on luonnollista, kun työskentelemme yhdessä eläinten kanssa. 

 

Eläinten kanssa työskentely perustuu kunnioitukseen eläimiä ja luontoa kohtaan. Samalla tavoin kun kunnioitamme erilaisia ihmisiä, kunnioitamme myös erilaisia eläimiä ja niiden erilaisia tapoja toimia ja reagoida asioihin.

 

Eläimet viestivät käytöksellään sekä terapeutille ja eläimen ohjaajalle viestejä asiakkaan tunteista ja olotilasta. Työskentely on eläimelle raskasta, joten terapiatilanteissa annamme eläimelle mahdollisuuden taukoihin.

 

Yhteistyössä eläimen ohjaajan kanssa

Eläimen ohjaaja vastaa terapiatilanteissa eläimen toiminnasta, jolloin toimintaterapeutti voi keskittyä täysin työskentelyyn asiakkaan kanssa. Näin taataan turvallinen työskentely kaikille osapuolille.

 

Turvallisuusseikat
Eläinten kanssa työskennellessä emme voi luvata mitään eläimen puolesta. Vaikka toimintaterapiassa mukana työskentelevät eläimet ovat tottuneita ihmiskäsittelyyn, voi kaikkea kuitenkin sattua. Eläin ei ole kone.

Toimintaterapeutilla on voimassa oleva potilasturvavakuutus, joka korvaa terapeutin asiakkaalle aiheutuvan vahingon mutta se ei kata eläimen aiheuttamia vahinkoja.

Suosittelemme, että kaikilla asiakkaillamme on voimassa oleva tapaturmavakuutus. Koska eläinavusteinen työskentely on uutta meillä Suomessa, kaikki vakuutusyhtiöt eivät osaa antaa ohjeita tähän asiaan.