top of page

EHDOT

Toimitusehdot ja informointiasiakirja

 

Omistaja, myyjä ja varaustenhallinta

 

Oivallusvaara Oy

Pirttikoskentie 51

07510 ASKOLA

eerika @ oivallusvaara.fi

040-0933508

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja varatessaan ja ostaessaan tuotteita ja palveluja Oivallusvaara Oy:lta.

 

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan ostettaviin palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "tilaus".

 

Tilaaminen

Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu palvelun kuvaukseen, ohjeistuksiin ja varaukseen/tilaukseen liittyviin ehtoihin.

Asiakkaan tekemä tilaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilauksesta on laadittu kirjallinen vahvistus sähköpostilla.

Asiakas maksaa tilauksen noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 

Peruutusehdot

Peruutuspäivä on se päivä, jona Oivallusvaara Oy on saanut kirjallisesti tiedon tilauksen peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksensa tai jättää tulematta tapahtumaan

  • Mikäli tilaus perutaan aiemmin kuin 21 vrk varauksen alkamisesta, pyrimme löytämään uuden ajan.

  • Mikäli tilaus perutaan vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, pyrimme löytämään uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme järjestelykuluina kuluina 10 euroa/henkilö.

  • Mikäli tilauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50% tilauksen hinnasta.

  • Mikäli tilauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko hinta.

 

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Oivallusvaara irtisanoa tilaussopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä tilauksen tai palvelun varanneelle asiakkaalle.

Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin.

Force majeure -esteen takia irtisanotusta tilaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

Valitusoikeus

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan tai tilaustapahtuman päättymisestä kirjallisesti.

Oivallusvaara Oy tulee käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

Jos asiakas ja Oivallusvaara Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Sopimuksen syntyminen

Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu sähköpostilla.

 

Maksuehdot

Laskutamme pääasiassa sähköisesti. Asiakas on velvollinen lähettämään Oivallusvaaralle ajantasaiset tiedot verkkolaskutusta varten. Laskutustietojen tulee sisältää vähintään tilaajan nimi, osoite, y-tunnus,verkkolaskuosoite, laskutusoperaattorin tunnus sekä mahdollinen asiakkaan viite. 

 

Yleiset ehdot

Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

Pidätämme oikeuden peruuttaa kauppa tai tehdä hintamuutoksia, mikäli tilattu tuote tai sen hinta ei vastaa todellista markkinahintaa johtuen esimerkiksi inhimillisestä virheestä. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

O_Logo_tyhjä_tausta.tif
bottom of page