top of page

Hyppy luontoyrittäjyyteen

Päivitetty: 19. maalisk. 2022


Haastattelimme Oivallusvaara Oy:n perustanutta Eerika Korhosta osana Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen-kurssia selvittääksemme, millaista on yrityksen perustaminen.

Yrittäjänä toimiminen on tänä päivänä yksi suosituimmista tavoista tehdä työtä. Yrittäjyys on yhteiskunnan elinehto ja yrittäjiä tarvitaan yhä enemmän. Yrittäjäasenteissa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana valtava muutos: nyt joka viides suomalainen nuori miettii yrittäjyyttä vaihtoehtona. 2000-luvun alussa samaa mieltä oli vain pari prosenttia.Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat erilaiset asiat. Yrittäjäksi haluavan tulisi pohtia esimerkiksi omia yrittäjäominaisuuksia ja elämäntilanteen soveltuvuutta yrittäjyyteen. Henkilökohtaiset ominaisuudet ja valmiudet luovat perustan hyvälle yritystoiminnalle: menestyminen riippuu usein ratkaisevasti yrittäjästä itsestään ja hänen persoonastaan.

Haastattelussa Korhonen kertoi tietäneensä jo toimintaterapeuttiopintojensa aikana haluavansa yrittäjäksi. Hänellä olikin tahtoa yrittäjäksi: hän koki koulussa tarvetta kyseenalaistaa asioita ja saada mahdollisuuden työskennellä tiettyjen raamien ulkopuolella ja tavallaan tehdä toisin kuin koulussa opetetaan. Yrityksen perustamisen lähtökohtina voidaan pitää yrittäjän omaa tahtoa ja halua, yrittäjäominaisuuksia, sekä liikeideaa, jonka varaan yritystoiminta rakennetaan.


Yrittäjäominaisuutena ripaus hulluutta Yrittäjältä vaaditaan hyvin monipuolisia ominaisuuksia. Yrittäjän tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi yhteistyökyky, ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys. Näitä pidetään välttämättöminä ominaisuuksina asiakassuhteissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hyviä ominaisuuksia ovat myös aloitteellisuus, joustavuus ja luovuus. Yrittäjältä vaaditaan myös erityisesti yrittäjähenkeä: vastuun kantamista, itsenäisyyttä, epävarmuuden sietämistä ja rohkeutta. Korhonen mainitsi ensimmäisenä hulluuden: yrittäjyys ei sovellu ihmisille, jotka kaipaavat tavallista päivätyötä. Korhonen kertoi, että joskus vapaa-aika ja työ saattavat sekoittua. Tärkeää Korhosen mielestä on myös kyky tehdä monta asiaa samaan aikaan. Hän korosti omatoimisuutta ja kykyä tehdä itsenäistä työtä. Toisaalta taas yrittäjän tulee Korhosen mukaan osata verkostoitua ja luoda kontakteja. Korhonen myös sanoi, että yksi yrittäjän tärkeä taito on kyky olla stressaamatta pienistä asioista, sillä työskentely voi olla hyvinkin hektistä. Hän kertoo tekevänsä asioita hetkessä ja päivä kerrallaan.

Korhonen puhui myös käytännön kokemuksen tärkeydestä. Hyvinvointialan yrityksen johtajan tulee ymmärtää käytännön työtä, sillä toiminta on hyvin erilaista hyvinvointialalla, kuin jossain toisessa toimialan yrityksessä. Korhonen painotti, että luottamus omaan asiantuntijuuteen on hyvin merkittävää.Tarinan Oivallusvaara-nimen takana Kysyimme, mikä on tarina Oivallusvaaran nimen takana ja Korhonen kertoi, että hän halusi löytää nimen, millä ei ennestään tule vastaan yhtään Googlen haun osumaa. Korhonen kypsytteli muutaman kuukauden ajatusmaailmaansa kuvaavaa nimeä monien vaihtoehtojen joukosta, kunnes Oivallusvaara tuli hänen mieleensä. Nimi puhutteli häntä ja toi mieleen lapsuuden kesät vaaramaisemissa. Oivallusvaarassa yhdistyvät Korhosen mentaalinen mielentila sekä paikka. Nimi oli onnistunut, sillä siitä on tullut paljon hyvää palautetta. (Korhonen 2020.) Yrityksen nimeäminen on tärkeä askel yrittäjäksi ryhtyessä, vähän kuin miettisi nimeä lapselleen. Sen tulee antaa hyvä kuva siitä, mistä yrityksessä on kyse ja se voi myös kuvata yrityksen arvoja. Kuten Korhonenkin kertoi, ei nimen keksiminen käy välttämättä hetkessä, vaan se on pitkä prosessi.


Koronaviruskevään haasteet ja mahdollisuudet Koronaviruskevät toi haasteita Oivallusvaaralle aiheuttamalla monia peruutuksia. Oivallusvaara onnistui kuitenkin menemään eteenpäin tekemällä kehitystyötä ja Korhosella oli aikaa miettiä omaa luontosuhdettaan ja laittaa ajatuksiaan järjestykseen, minkä johdosta Oivallusvaaralta on tulossa ulos jotain uutta, minkä julkistamista jäämme vielä odottamaan. Oivallusvaara muokkasi toimintaansa taipumaan myös etämetsävastaanotoiksi, sillä osa asiakkaista ei halunnut perua Metsävastaanottoa®, vaan toivoivat sen toteutusta etänä. Ajatus Metsävastaanotosta® etänä oli Korhosesta ensin absurdi ja outo, mutta hän näki ympärillään, kuinka kaikki muuttui koronaviruksen myötä ja päätti, että jos tällaista etämahdollisuutta Oivallusvaaralta pyydetään, niin silloin Oivallusvaara vastaa tarpeeseen ja lähtee mukaan. Metsässä tapaaminen on kuitenkin edelleen Metsävastaanoton® ensisijainen vaihtoehto, mutta kynnys etäpalavereihin on nykyisin matalampi ja etävaihtoehto on rinnalla kulkeva vaihtoehto. Korhonen koki etäterapiaa myös itse asiakkaan näkökulmasta, joten hän tietää etäterapoinnista kummatkin puolet.

Koronavirus on vaikeuttanut laajasti kuluneena keväänä terveydenhuoltoalaa ja monen yrittäjän toiminta onkin päättynyt kokonaan. Oivallusvaara on osoittanut kestävyyttä, joustavuutta ja luovuutta näistä ajoista selvitessään. Lisäksi Oivallusvaaran etu on, että yrityksen keskiössä on jo valmiiksi metsä, sillä koronakevät suorastaan räjäytti luontoretkeilyn ja kansallispuistojen suosion nousuun.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon luontopalvelujen kysyntä mahtaa nousta, kun koronavirustilanne menee hiljalleen ohi. Mielenkiintoista onkin myös tulevaisuuden yrittäjäosaaminen. Miten eri tavoin osaamisen tulisi kehittyä? Korhonen puhui siitä, että hänen omat yrittäjätaitonsa ovat kehittyneet oman yrittäjyyden aikana. Yllättäviä tilanteita kohdatessa on joutunut sopeutumaan. Yrittäjäominaisuuksista puhuttaessa Korhonen puhui myös siitä, että yrittäjän tulee olla aktiivinen kehittämään omaa osaamistaan. Voisi todeta, että hyvällä yrittäjällä on taitoa kohdata tulevaisuuden osaamisen odotuksia.

Tämä teksti on kirjoitettu osana Maria Levantin-Kuusilehdon, Essiveera Koskisen ja Santeri Kortteiston Metropolia AMK-opintoja Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen opintojaksoa. Valokuvat: Maria Levantin-Kuusilehto.

Blogitekstin lähteet:

Hyrrät 2020. Hyvinvointialalle reittejä yrittäjyyteen. Osaamisvaatimukset. Saatavana osoitteessa: <https://hyrrat.metropolia.fi/?page_id=25>. Luettu 17.6.2020.

Korhonen, Eerika 2020. Toimintaterapeutti. Oivallusvaara Oy. Haastattelu 16.6.2020.

Uusyrityskeskus 2020. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle. Suomen Uusyrityskeskukset ry. Helsinki: SUK-palvelu Oy. Saatavana Osoitteessa: <https://ejulkaisu.grano.fi/grano/perustamisopas_2020#p=1>. Luettu 16.6.2020.

Yrittäjät n.d. Oletko valmis yrittäjäksi? Perustietoa yrittäjyydestä. Saatavana osoitteessa: <https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/oletko-valmis-yrittajaksi-316168>. Luettu 22.6.2020.

304 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page