top of page

Vauvasta vaeltajaksi (osa 3): Vaellus 1-vuotiaan lapsen kanssa


1-vuotiaana vauva-ajat ovat ohi ja lapsi on kerännyt painoa ja pituutta ja oppinut jo itse kävelemään. Kun kantoliina ei enää riitä ja lapsi kannattelee jo itse omaa päätään, on lastenkantorinkka oiva apuväline. Sen kanssa ei kuitenkaan enää ole mahdollista kantaa vaellusrinkkaa, joskin jonkin verran tavaraa, kuten vaikka eväät, saa kantorinkassa kuljetettua lapsen lisäksi.


Tämä onkin vaellusharrastuksen kannalta ehkä haasteellisinta aikaa, sillä lapsi painaa jo paljon ja hänen kantamisensa retkivarusteiden kanssa käy todella raskaaksi tai jopa mahdottomaksi. Tämän ikäinen ei myöskään jaksa kävellä vielä itse kovin pitkiä matkoja. Tässä vaiheessa kannattaa suosiolla höllentää tavoitteita ja tyytyä pitkien vaellusten sijaan lyhyempiin retkiin. Lapsen kanssa voi tehdä päiväretkiä tai nukkua esimerkiksi sellaisessa leiripaikassa, minne on parkkipaikalta lyhyt kävelymatka. Talviretkeilyssä lapsi voi toki kulkea ahkion kyydissä. Tällöin on huolehdittava siitä, ettei lapsi kylmety tai tälle tule paleltumavammoja.


Lapsen tulee päästä tarpeeksi usein jaloittelemaan kantorinkan kyydistä. Liian pitkä istuminen rinkkakyydissä voi heikentää verenkiertoa jaloissa ja liikkumista opettelevalle lapselle on hyväksi muutenkin päästä kuljeskelemaan myös omin voimin. Retkillä kannattaakin kulkea rauhassa ja antaa lapsen ihmetellä luontoa ja tutustua kaikilla aisteillaan ympäröivään maailmaan.Kaikki, mitä metsässä voi turvallisesti laittaa suuhunsa, tuo hyödyllisiä mikrobialtistuksia. Esimerkiksi suomalaiset tutkijat löysivät vuonna 2016 bakteerin, joka elää vakituisesti variksenmarjan sisällä ja tuottaa taudinaiheuttajia tuhoavia proteiineja suojellen näin isäntäkasviaan. Bakteerin todettiin tuhoavan jopa ihmisille vaarallisia voimakkaita ja antibiootille vastustuskykyisiä superbakteereja. (Leppänen & Pajunen 2019.) Lapsen kannattaakin antaa maistella kaikenlaisia turvalliseksi tiedettyjä kasveja ja marjoja. Lisäksi mustikan ja muiden syötävien kasvien poimiminen kehittää lapsen hienomotoriikkaa.Metsään uppoutumisen menetelmän kehittänyt toimintaterapeutti Jarko Taivasmaa kirjoittaa, että kaikilla eläinlajeilla on oma lajityypillinen ympäristönsä, jossa ne voivat toteuttaa lajin mukaista käyttäytymistään. Ihmiskunta hallitsee ja on kehittänyt ympäristöään voimakkaasti turvaamaan ravinnon ja puhtaan veden saamisen sekä muiden perustarpeiden täyttymisen, mutta tämä kehitys on samalla johtanut ihmisistä valtaosan elämään ihmislajille epätyypilliseen ympäristöön. Vauvalle kaikki ympäristössä oleva, äiti, omat raajat, äänet, ovat erottamaton kokonaisuus, johon vauva kuuluu. Normaaliin kehitykseen kuuluu, että kasvaessaan ihminen alkaa nähdä maailman yhä erillisempänä ja jonakin, mitä voi muovata tarpeiden mukaan. Tähän ihminen pystyy oppimalla käyttämään kehoaan, mieltään ja olemalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. (Taivasmaa 2019.) Vaelluksella vauva on melkein kirjaimellisesti yhtä häntä kantavan äidin kanssa. Vartuttuaan isommaksi retket tarjoavat lapselle yhä laajentuvan maailman. Luonto on ihmisille lajityypillinen ympäristö, missä ihmislajinkin kuuluisi kulkea ja olla liikkeellä nykyisen passiivisen istumista suosivan elämäntyylin sijaan. Tästäkin syystä lapsen kannattaa antaa kulkea mahdollisimman paljon itse, vaikka tuntuisi, ettei matka tahdo oikein edistyä. Mutta lapsen kehitys edistyy kaiken aikaa.

Entäs sitten, kun retkeileviä lapsia onkin kaksi...tai kolme? Siihen tutustutaan seuraavassa kirjoituksessa.

Kirjoittaja on toimintaterapeutti Maria Levantin-Kuusilehto Oivallusvaarasta. Päivätyönään Maria tekee mielenterveyttä tukevaa työtä, missä hän käy asiakkaiden kanssa metsässä metsäkahveilla ja päiväunilla riippumatossa. Aikaisemmalta taustaltaan Maria on luonto-opas sekä lähihoitaja, jolla olla työkokemusta erityisryhmien kanssa työskentelystä.

Blogitekstin valokuvat ovat Marian ottamia. Tutustu Mariaan sivuillamme.

Lähteet:

Leppänen, M. Pajunen, A. 2019. Suomalainen metsäkylpy. Helsinki: Gummerus Kustannus Oy.


Taivasmaa, J. 2019. Metsässä. Uppoudu metsään, itseesi ja elämään. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

39 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page